O nas

Witamy na stronie
Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza w Warszawie Anny Hoppe

Szanowni Państwo, na stronie znajdziecie informacje dotyczące kancelarii komornika działającego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza. Uzyskacie informacje dotyczące wzorów wniosków egzekucyjnych, obwieszczeń o licytacji ruchomości i licytacji nieruchomości oraz zapoznacie się z zakresem terytorialnym kancelarii komornika.

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Komornik Sądowy Anna Hoppe działa na obszarze Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz w granicach ustalonych dla dzielnic BielanyŻoliborz oraz gmin Izabelin i Łomianki.

W obrębie wskazanych dzielnic komornik ma wyłączność w:

  • egzekucji z nieruchomości gruntowych i lokalowych
  • egzekucji z nieruchomości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu tj. ograniczonego prawa rzeczowego

Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 22 marca 2018r. Komornik Sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym. Przy wykonywaniu zadań kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym.

Komornik dochodzi na podstawie tytułu wykonawczego świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które określa tytuł wykonawczy. W sprawach cywilnych czynności egzekucyjne komornik wykonuje osobiście z zastrzeżeniem przepisów prawa określonych w ustawie. Komornik Sądowy Anna Hoppe w celu szybkiego i skutecznego dochodzenia roszczeń wierzycieli dysponuje elektronicznym dostępem do:

  • elektronicznych zajęć rachunków bankowych – zajęcie jest dokonywane w formie elektronicznej bezpośrednio w banku
  • systemu Ognivo, który pozwala wkrótkim czasie ustalić rachunki bankowe dłużnika
  • EKW – elektroniczne księgi wieczyste pozwalające ustalić nieruchomości dłużnika
  • Cepik – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – pozwala ustalić pojazdy będące własnością dłużnika
  • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy

 

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się