RODO

Klauzula informacyjna – art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.  informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza Anna Hoppe, w celu kontaktu z administratorem należy się kontaktować z administratorem na adres poczty internetowej  e-mail: warszawa.hoppe2@komornik.pl (dalej jako „ADO”) lub w siedzibie kancelarii.
  2. Inspektorem Danych  Osobowych w kancelarii jest Anna Księżak, adres poczty mailowej do kontaktu anna.ksiezak@komornikzoliborz.eu.
  3. Administrator zbiera dane osobowe  w zakresie wizerunków poprzez zamontowany monitoring wizyjny podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora art.6 ust 1 lit f.
  4. Dane osobowe w zakresie imienia nazwiska ,adresu zamieszkania ilości członków rodziny, adresów  mailowych, nr telefonów, rachunków bankowych, oraz inne dane niezbędne do prowadzenia czynności egzekucyjnych i zabezpieczających oraz innych czynności nałożonych na komornika przez przepisy prawa ,przetwarzane są w związku z wykonywaniem przez komornika ustawowych obowiązków. Podstawą prawną jest art.6 ust.1 litera b, c i f RODO oraz KPC  i innych ustaw.
  5. Powyższe dane przetrzymywane będą przez Administratora nie dłużnej niż będzie to wynikało z przepisów prawa lub potrzeb Administratora.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych;
  7. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny jest Pan/Pani uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.
  8. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
  10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jeżeli zostało podane  w celu zawarcia umowy i jest warunkiem jej zawarcia.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się